Yhteystiedot

yrittäjän esittely

Olen toiminut käytetyn auton reklamaatioiden parissa jo vuodesta 2018. Työn ohella olen opiskellut oikeustieteitä noin 120 op, lähinnä vahvistamaan omaa osaamista. Kuluttajariitalautakunnan vastineita on tullut kirjoitettua jo lähes 100. Laki on kuluttajansuojan osalta melko selkeä ja yksiselitteinen. Se, miten sitä sovelletaan käytetyn tuotteen kaupassa, ei ole koskaan täysin selvää.

Tärkein tavoite on kuitenkin aina se, että asiassa päästään molempia osapuolia kunnioittavaan ratkaisuun. Mikäli osapuolten näkemykset poikkeavat toisistaan olennaisesti, asia voidaan ratkaista kuluttajariitalautakunnassa, jolloin oikeellisuudesta ei jää epäselvyyttä. Lautakunnan ratkaistavaksi päätyy vain muutama prosentti kaikista käsittelemistäni reklamaatioista.

Tietoa meistä

Haluamme, että autokauppaan liittyvät ongelmat saadaan nopeasti ja oikeudenmukaisesti käsiteltyä. Pyrimme neuvottelemaan sovitteluratkaisun myyjän ja kuluttajan välille. Mikäli emme kuitenkaan onnistu saamaan sopua osapuolten välille, neuvomme miten asiassa voidaan edetä.

Yhteydenotot

reklamaatio@reklamaatiopalvelu.fi
Mikäli asiasi koskee reklamaatiota. Mainitse otsikkokentässä auton rekisterinumero.

info@reklamaatiopalvelu.fi
Mikäli asiasi koskee yleisiä asioita.